Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa
Tytuł równoległy: Economic security management of the state
Autor: Podgórska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2842
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 183-195
Abstract: Streszczenie: Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego państwa od zawsze stanowiła obszar zainteresowania zarówno ekonomistów-praktyków, jak i ekonomistów-teoretyków życia gospodarczego. Jest młodą dyscypliną naukową powstałą w latach 90. ubiegłego stulecia. Wywodzi się z ekonomiki obrony, a ta z kolei z ekonomiki wojennej. Bada zależności i prawidłowości zachodzące pomiędzy gospodarką a obronnością państwa. Aktualnie umiejscowiona jest w sferze ekonomiki bezpieczeństwa, która – jako wielowymiarowa – uwzględnia pierwiastki rozważań nawiązujące do wielu kierunków myśli ekonomicznej oraz polityki gospodarczej. Merytoryczne i ekonomiczne osiągnięcia ekonomiki bezpieczeństwa widoczne są w publikacjach krajowych, jak i zagranicznych, a dla jej rozpoznania wymaganie jest z jednej strony przywołanie filozofii jej powstania, rozwoju i problemów kształtowania potencjału, z drugiej zaś zbadania przesłanek i rozpoznania podwalin instytucjonalnego podejścia do problematyki ekonomiki bezpieczeństwa oraz do paradygmatów nowelistycznej ekonomiki instytucjonalnej. Ekonomika bezpieczeństwa na podstawie obserwacji podejmuje próby wypracowania utylitarnych wytycznych dla rozwiązywania problemów gospodarczo-obronnych na rzecz interesów państwa i swoich obywateli w zakresie koalicji militarnej oraz gospodarczej i wobec nieustannie pojawiających się nowych wyzwań cywilizacyjnych.
Description: Abstract: The issue of economic security of the state has always been an area of interest from an economical perspective, both from practitioners and theoreticians. Based on scientific discipline founded in the 1990s. It originates from the economics of defense and, indirectly, from war economics and investigates the irregularities between economy and national defense. Presently, the economics of security includes multi-dimensional considerations relating economic thoughts and policy. These are documented in domestic and foreign publications. Specifically, these identify the philosophy, development and potential shaping problems, while also examining the premises and foundations of the institutional approach taken towards the problems relating security economics and to the paradigm of novelistic institutional economics. Security economics, based on observations, attempts to develop utilitarian guidelines for solving economic and defense problems. These benefits of the State and its citizens in the field of military and economic coalition and also in the face of constantly emerging new civilization challenges.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics