Formułowanie kategorii pojęciowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Formułowanie kategorii pojęciowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
Tytuł równoległy: Formulation of the conceptual category of organized crime and terrorism
Autor: Olender, Aleksandra
URI: http://hdl.handle.net/11331/2839
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 157-166
Abstract: Streszczenie: Celem przedmiotowej pracy jest analiza i ocena obecnej terminologii w zakresie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: jaka jest terminologia i istota przestępczości zorganizowanej i terroryzmu? Celem pobocznym natomiast było wskazanie aktów prawnych odpowiadających za sprawne zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w wymiarze międzynarodowym. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów, analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych jakościowych, indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
Description: Summary: The purpose of this work is to analyze and evaluate current terminology in the field of organized crime and terrorism. The main research problem of work was defined in the form of a question: what is the terminology and the essence of organized crime and terrorism? The secondary objective, however, was to identify legal acts responsible for efficiently combating organized crime and terrorism in the international dimension. The following research methods were used in the work: defining, which allowed to determine the unambiguity of terms, analysis and synthesis, which allowed for proper interpretation of the qualitative data, induction and deduction, which allowed to find answers to a research question that is prudent at work. The work also uses the method of comparative analysis in the scope of definitions related to the discussed scope. The analysis of sources, monographs, and scientific articles dealing with the subject was also used.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics