Strefa Schengen : szansa czy zagrożenie?

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Strefa Schengen : szansa czy zagrożenie?
Tytuł równoległy: Schengen area : a chance or a threat?
Autor: Sokół, Marika
URI: http://hdl.handle.net/11331/2838
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 148-155
Abstract: Streszczenie: Tematem rozważań w niniejszym artykule są zagadnienia związane z funkcjonowaniem strefy Schengen. Odniesiono się do genezy, istoty i znaczenia obszaru Schengen w procesie integrowania się państw na kontynencie europejskim. Przeanalizowano implikacje członkostwa w strefie Schengen w kontekście wolności i bezpieczeństwa państw. Zniesienie granic między państwami w Unii Europejskiej niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Dokonana została również analiza badań własnych dotyczących społecznego odbierania funkcjonowania strefy Schengen.
Description: Abstract: The subject of this article are issues related to the functioning of the Schengen area. Reference was made to the genesis, substance and significance of the Schengen area in the process of integrating the European continent. The implications of membership in the Schengen area in the context of the freedom and security of states were analyzed. The abolition of borders between states in the European Union has both positive and negative consequences. An analysis of own research concerning the social reception of the functioning of the Schengen area has also been made.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics