Ćwiczenia „Zapad 2017” w aspekcie relacji NATO-Białoruś

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ćwiczenia „Zapad 2017” w aspekcie relacji NATO-Białoruś
Tytuł równoległy: Military exercises "Zapad 2017" in terms of NATO-Belarus relations
Autor: Dalinczuk, Lana
URI: http://hdl.handle.net/11331/2835
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 122-127
Abstract: Streszczenie: Ćwiczenia „Zapad 2017” na terytorium Białorusi i Rosji rozpoczęły się 14 września i oficjalnie zakończyły się 20 września 2017 r. Ćwiczenia te były jedynie małą cząstką ogromnego pod względem skali szkoleniowego przedsięwzięcia całych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Moskwa ćwiczyła regularny konflikt zbrojny z Zachodem, w tym z użyciem broni nuklearnej, a prawdziwa skala manewrów zdecydowanie wykraczała poza oficjalnie wskazane ramy, tak liczbowo, jak i geograficznie. W wyniku ćwiczeń, wbrew przewidywaniom, nie doszło jednak do poważniejszych naruszeń granic z państwami sąsiednimi, szczególnie tymi należącymi do NATO, między innymi z Polską. Z punktu widzenia Rosji, ćwiczenia odniosły sukces i pokazały, że modernizacja rosyjskiej armii postępuje w dość dużym tempie, natomiast zauważyć można było nowy polityczny aspekt tych ćwiczeń związany z polityką Rosji wobec Białorusi.
Description: Abstract: The “Zapad 2017” military exercises on the territory of Belarus and Russia began on 14 September and officially ended on 20 September 2017. The exercises were only a small part of a huge military training enterprise of the entire Armed Forces of the Russian Federation. Moscow practiced a regular armed conflict with the West, including the use of nuclear weapons, and the real scale of manoeuvring definitely exceeded the officially stated framework, both numerically and geographically. As a result of the exercises, contrary to predictions, there were no serious violations of the borders of neighbouring states, especially those belonging to NATO, including Poland. From the point of view of Russia, the exercises were successful and showed that the modernization of the Russian army was taking place at a fairly high pace, while a new political aspect of these exercises concerning Russia’s policy towards Belarus was noticed.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics