Metodyka i efektywność zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Metodyka i efektywność zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tytuł równoległy: Methodology and efectiveness of combating organized crime and terrorism by the Internal Security Agency
Autor: Kominek, Łukasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2833
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 104-112
Abstract: Streszczenie: Celem przedmiotowej pracy jest analiza sposobów i efektywności wiodącej w Polsce instytucji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Problemy badawcze poruszane w opracowaniu zawierają się w pytaniach dotyczących statystyk w zakresie przestępczości w Polsce i w Europie oraz sposobów i wyników pracy analizowanej formacji w zakresie zwalczania obu tych zagrożeń. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych jakościowych i ilościowych oraz indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważane w pracy pytania badawcze. Charakter badań nad skutecznością zwalczania przestępczości zorganizowanej wymaga również oparcia rozważań o dane statystyczne.
Description: Abstract: The aim of this work is to analyze the methods and effectiveness of the leading institution in Poland in the area of combating organized crime and terrorism - the Internal Security Agency. The research problems discussed in the study are included in questions related to crime statistics in Poland and in Europe, as well as the ways and results of the work of the analyzed formation in combating these two threats. The following research methods were used in the work: analysis and synthesis, which allowed for proper interpretation of the existing qualitative and quantitative data as well as induction and de-education, which allowed to find answers to the research questions considered in the work. The nature of research into the effectiveness of combating organized crime also requires consideration of statistical data.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics