Współpraca służb ratowniczych państw członkowskich Unii Europejskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współpraca służb ratowniczych państw członkowskich Unii Europejskiej
Tytuł równoległy: Cooperation of rescue services member states of the European Union
Autor: Kamiński, Rafał
URI: http://hdl.handle.net/11331/2832
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 96-103
Abstract: Streszczenie: W artykule zostało przedstawione zagadnienie współpracy służb ratowniczych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podjęto próbę zdefiniowania zagrożeń i trudności w realizacji działań z zakresu ochrony ludności, realizowanych przez te służby poza granicami swojego kraju. Obszar badań objął działania międzynarodowe, w które zaangażowane były polskie służby ratownicze. Omówione zostały sytuacje, w których realizowana była współpraca pomiędzy służbami poszczególnych państw. Przykłady te posłużyły jako istotny element w procesie definiowania zagrożeń i trudności, z jakimi musiały zmierzyć się służby, m.in. w Niemczech, Szwecji i Czechach. Powyższe rozważania poparto analizą obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie współpracy służb ratowniczych na obszarze Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Artykuł podsumowuje propozycja kierunków rozwoju, jakie powinna obrać Unia Europejska w zakresie współpracy międzynarodowej służb ratowniczych.
Description: Abstract: The article presents the issue of cooperation of rescue services of the European Union Member States and attempts to define the threats and difficulties in the implementation of actions in the field of civil protection carried out by these services outside the borders of their country. The area of research covered international activities in which Polish emergency services were involved. The situations in which cooperation between the services of individual states was carried out were discussed. These examples served as an important element in the process of defining the threats and difficulties faced by the services, including Germany, Sweden and the Czech Republic. The above considerations were supported by the analysis of existing legal acts regulating the issues of cooperation of emergency services within the European Union and beyond its borders. The article summarizes the proposal of development directions to be taken by the European Union in the field of international cooperation of emergency services.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics