System zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej : rola sił zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego jako przykład współpracy z NATO

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title System zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej : rola sił zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego jako przykład współpracy z NATO
Tytuł równoległy: The crisis management system in the residce of national defense : the role of the Polish Armed Forces in the crisis response operations as an example of cooperation with NATO
Autor: Tchórzewska, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2831
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 87-95.
Abstract: Streszczenie: System zarządzania kryzysowego jest nienaruszalną częścią bezpieczeństwa narodowego. Natomiast podstawowym elementem Systemu Zarządzania Kryzysowego są Siły Zbrojne, które podlegają Resortowi Obrony Narodowej. W niniejszym artykule przedstawiono Siły Zbrojne RP, uwzględniając całościową i szczegółową strukturę oraz zadania poszczególnych komórek. Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez autorkę w pracy jest charakterystyka procedur oraz przedsięwzięć systemu reagowania kryzysowego. Ostatnim aspektem opisanym w artykule są przykłady operacji reagowania kryzysowego, w których uczestniczyły Siły Zbrojne RP, wskazując znaczącą rolę w ich przebieg.
Description: Abstract: The crisis management system is an inviolable part of national security. The main element of the Crisis Management System is the Armed Forces, which are subject to the National Defense Center. This article presents the Polish Armed Forces, including the comprehensive and detailed structure and tasks of individual cells. Another issue raised by the author at work is the characteristics of the procedures and undertakings of the crisis response system. The last aspect described in the article are examples of crisis response operations in which the Polish Armed Forces participated, indicating a significant role in their course.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics