Polski kontyngent wojskowy w misjach pokojowych Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Polski kontyngent wojskowy w misjach pokojowych Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego
Tytuł równoległy: Polish military quotas in peace missions of European Union and the North Atlantic Alliance
Autor: Koronka, Adriana
URI: http://hdl.handle.net/11331/2827
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 55-62.
Abstract: Streszczenie: Misje pokojowe wpisały się w politykę międzynarodową jako jeden z głównych mechanizmów wykorzystywanych przy rozwiązywaniu konfliktów zagrażających bezpieczeństwu światowemu. Polska regularnie współuczestniczy w tych działaniach. W artykule przedstawiono istotę i historię partycypacji Rzeczpospolitej w misjach pokojowych. Dokonano także analizy wysiłków Polskiego Kontyngentu Wojskowego dotyczącej działań prowadzonych pod auspicjami Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Description: Abstract: Peacekeeping missions have become part of international policy as one of the main mechanisms used in resolving conflicts that threaten the global security. Poland regularly participates in such activities. The article presents the essence and history of Polish participation in peacekeeping missions. An analysis of the efforts taken by the Polish military contingent during the activities carried out under the auspices of the European Union and the North Atlantic Alliance has also been performed.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics