Polska w NATO I UE : korzyści i wyzwania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Polska w NATO I UE : korzyści i wyzwania
Tytuł równoległy: Poland in NATO and EU : benefits and challenges
Autor: Paluch, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2825
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 41-46.
Abstract: Streszczenie: Przystąpienie Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to wydarzenie niezmiernie ważne w historii naszego kraju. Dzięki temu Polska zyskała gwarancję bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu waszyngtońskiego oraz wzrost pozycji i znaczenia na arenie międzynarodowej. Kolejnym równie ważnym wydarzeniem było wejście Polski do Unii Europejskiej. Pozwoliło to na otwarcie granic i tym samym czerpanie korzyści z tytułu członkostwa we wspólnocie europejskiej. Korzyści te mają charakter polityczny, gospodarczy, ale również militarny oraz społeczno-kulturowy. Wejście Polski do NATO i UE niesie za sobą także wiele wyzwań. Członkostwo w NATO sprawiło, że Polska musiała dostosować swoje Siły Zbrojne do standardów NATO. Jednym z wyzwań dla Polski, jako członka UE, było kompleksowe wykorzystanie szans rozwojowych dla gospodarki narodowej, jakie stworzyło przystąpienie do Wspólnoty.
Description: Abstract: Poland's accession to the North Atlantic Treaty Organization is an extremely important event in the history of our country. Thanks to this, Poland gained a guarantee of security in the form of art. 5 of the Washington Treaty and the increase of position and importance on the international arena. Another equally important event was Poland's accession to the European Union. This allowed for the opening of borders and thereby benefiting from membership in the European community. These benefits are political, economic, but also military and socio-cultural. Poland's accession to NATO and the EU also brings many challenges. NATO membership meant that Poland had to adapt its Armed Forces to NATO standards. One of the challenges for Poland as an EU member was the comprehensive use of development opportunities for the national economy created by accession to the Community.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics