Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa : aspekt militarny

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa : aspekt militarny
Tytuł równoległy: Poland in developing European security system : military aspect
Autor: Magnuszewski, Jakub
URI: http://hdl.handle.net/11331/2824
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 34-40.
Abstract: Streszczenie: W artykule przedstawiono wkład militarny Polski w działalność trzech organizacji NATO, UE i OBWE, które stanowią podstawę europejskiego systemu bezpieczeństwa a zarazem utrzymania pokoju na świecie. Aktywność ta została przedstawiona na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przedstawiono użycie polskich jednostek wojskowych w operacjach prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki i Unię Europejską na obszarze europejskim oraz aktywność wojskowo- cywilną w misjach prowadzonych przez OBWE. Zawarte zostały w nim również treści związane z wkładem Polski w utrzymanie bezpieczeństwa oraz zapewnienie pokoju na naszym kontynencie.
Description: Abstract: The article presents Poland's military contribution to the activities of three NATO, EU and OSCE organizations that form the basis of the European security system and, at the same time, the maintenance of world peace. This activity has been presented over the past few years. The use of Polish military units in operations conducted by the North Atlantic Alliance and the European Union in the European area as well as military-civil activity in missions conducted by the OSCE is presented. It also contained content related to Poland's contribution to maintaining security and ensuring peace on our continent.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics