Polska polityka bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie wsparcia aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO po 2014 roku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Polska polityka bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie wsparcia aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO po 2014 roku
Tytuł równoległy: Polish international security policy on the example of supporting Ukraine's aspirations to NATO membership after 2014
Autor: Matejuk, Mateusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2823
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk, s. 23-33.
Abstract: Streszczenie: Rzeczpospolita Polska, wstępując do NATO, stała się jednocześnie jego wschodnią flanką. W rezultacie powstało wiele nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, które państwo polskie musiało podjąć. Jednym z nich było utrzymanie właściwych relacji z sąsiednimi krajami nienależącymi do sojuszu. Ponadto istotną kwestią było wsparcie starań poszczególnych państw z tej grupy w działaniach na rzecz ich członkostwa w NATO. W 2014 roku Ukraina w wyniku utraty Krymu i wojny we wschodnich obwodach ponownie podjęła starania na rzecz integracji z Paktem Północnoatlantyckim. Wsparcie w tym zakresie zapewniła między innymi Polska, upatrując szansy na wydatne zwiększenie poziomu swojego bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza i podsumowanie działań RP na rzecz wsparcia ukraińskich aspiracji do członkostwa w NATO.
Description: Abstract: By joining NATO, the Republic of Poland also became its eastern flank. As a result, many new security challenges arose that the Polish state had to take. One of them was to maintain proper relations with neighboring nonalliance countries. In addition, it was important to support the efforts of individual countries from this group in their efforts to promote their membership in NATO. In 2014, Ukraine, as a result of the loss of Crimea and the war in the Eastern Oblasts, again made efforts to integrate with the North Atlantic Pact. Among others, Poland has provided support in this area, seeing the opportunity to significantly increase the level of its security. The purpose of the article is to analyze and summarize Poland's activities to support Ukraine's aspirations for NATO membership.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics