Droga Polski do NATO i UE z perspektywy minionych lat członkostwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Droga Polski do NATO i UE z perspektywy minionych lat członkostwa
Tytuł równoległy: The Polish road to NATO and the EU from the perspective of the bygone years of membership
Autor: Izdebska, Magda
URI: http://hdl.handle.net/11331/2821
Date: 2019
Źródło: Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE : rola, doświadczenia, perspektywy / red. nauk. Adriana Koronka, Mateusz Matejuk , s. 8-16.
Abstract: Streszczenie: Transformacja, która rozpoczęła się w 1989 roku, otworzyła Polsce wiele możliwości poszukiwania nowych dróg poprawy standardu życia w kraju oraz zbliżenia się do krajów Zachodu. Decyzje w sferze polityki międzynarodowej skutkowały realnym i pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców Polski poprzez przystąpienie do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej. Z perspektywy dwudziestu lat wydaje się, że droga Polski do członkostwa w NATO była szybka i bezproblemowa, jednak w latach 90. minionego wieku ta droga była wyboista i niepewna, a droga Polski do Unii Europejskiej okazała się dłuższa niż starania o wejście do NATO. Stając się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Polska uzyskała gwarancje bezpieczeństwa. Polska konsekwentnie opowiadała się za polityką „otwartych drzwi” oraz wspierała wschodnich sąsiadów w ich dążeniach do członkostwa w tej organizacji. Wejście do Unii było postrzegane przez wielu Polaków jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych, zapoczątkowanych pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie działania Polski koncentrują się na wykorzystaniu członkostwa w Unii Europejskiej do rozwoju gospodarczego kraju i umocnienia jego pozycji w świecie.
Description: Abstract: Transformation, which is available in 1989 in Poland, opened many new opportunities in terms of living standards in the country and getting closer to Western countries. Social and political policy regarding the North Atlantic (NATO) and the European Union. From the perspective of twenty years it was published that the road to Poland was membership in NATO was fast and without any problems, but in the 1990s Poland was the European Union was longer than attempts to join NATO. By becoming a member of the North Atlantic Alliance, Poland achieves security guarantees. Poland consistently advocated the policy of an "open door" and supported its eastern neighbors in their efforts to become a member of this organization. It was an inevitable consequence of the systemic changes that began in the late eighties. Currently operating on the basis of membership in the European Union.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics