Istota kultury bezpieczeństwa i jej znaczenie dla człowieka i grup społecznych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cieślarczyk, Marian
dc.contributor.author Filipek, Agnieszka
dc.contributor.author Świderski, Andrzej
dc.contributor.author Ważniewska, Joanna
dc.date.accessioned 2020-05-05T11:30:47Z
dc.date.available 2020-05-05T11:30:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. Nr 1-2 (2014), s. 17-57 pl
dc.identifier.issn 2353-6608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2714
dc.description The paper presents the essence of the security culture and its significance for the quality of life as well as for the level security of a person, social groups, institutions, organizations and systems. Particular attention was paid to the significance of the security culture for the quality of the functioning of national security systems and their component - the subsystem of the crisis management. In this context the significance of the organizational culture and the legal culture as well as their relation with the security culture and their influence over the functioning of the security systems was also presented. The article characterizes the structure of the security culture, its determinants and functions as well. It lays proper foundations to elaborate tools for empirical research concerning the level and the character of this psychosocial and praxeological phenomenon as well as the relations between the security culture and the quality of thefunctioning of systems. In the final part of the paper, the attempt to present the posibilty to research objectives areas of the security culture and the phenomenon of sustainable development was made at the example of the ecological security and the health security pl
dc.description.abstract W artykule przedstawiono istotę kultury bezpieczeństwa oraz jej znaczenie dla jakości życia i poziomu bezpieczeństwa człowieka, grup społecznych, instytucji, organizacji i systemów. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie kultury bezpieczeństwa dla jakości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i jego elementu – podsystemu zarządzania kryzysowego. W tym kontekście ukazano także znaczenie kultury organizacyjnej i kultury prawnej, ich związki z kulturą bezpieczeństwa oraz wpływ na funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Scharakteryzowana została również struktura kultury bezpieczeństwa oraz jej wyznaczniki i funkcje, co stwarza dobre podstawy do opracowania narzędzi do empirycznego badania poziomu i charakteru tego fenomenu psychospołecznego i prakseologicznego oraz związków kultury bezpieczeństwa z jakością funkcjonowania systemów. W końcowej części artykułu na przykładzie kultury bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego starano się także ukazać możliwość badania przedmiotowych obszarów kultury bezpieczeństwa i zjawiska zrównoważonego rozwoju pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.title Istota kultury bezpieczeństwa i jej znaczenie dla człowieka i grup społecznych pl
dc.title.alternative The essence of the security culture and its significance for an individual and social groups pl
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics