Kultura bezpieczeństwa narodowego w cyberprzestrzeni: wprowadzenie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kultura bezpieczeństwa narodowego w cyberprzestrzeni: wprowadzenie
Tytuł równoległy: National security culture in cyberspace: an introduction
Autor: Trochowska, Karolina
URI: http://hdl.handle.net/11331/2699
Date: 2016
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nr 5 (2016), s. 153-187
Abstract: Przedmiotem badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu są możliwości wykorzystania metod analizy kulturowej w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego. Obejmują one zarówno analizę motywów, racjonalności oraz zachowań (obecnych oraz potencjalnych) jednostek i grup reprezentujących podmioty państwowe oraz związane z sektorem rządowym, komercyjne, przestępcze, terrorystyczne, jak i prywatnych oraz społecznych ruchów sieciowych – czyli wszystkich związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym w cyberprzestrzeni. Tworzą one bowiem swoistą kulturę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, z całym spektrum postaw, norm, zachowań, wyzwań, zagrożeń i szans. Analiza kulturowa szerokiego spektrum zarazem podmiotów państwowych, jak i pozapaństwowych, tworzących współczesne środowisko bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, oferuje bowiem możliwości zrozumienia, przewidywania, jak i w pewnym stopniu kształtowania pożądanych ze względów bezpieczeństwa postaw i zachowań
Description: The object of research conducted in order to prepare the paper are possibilities of using cultural analysis method in the field of security sciences in cyberspace for the need of national security. They include the analysis of motives, rationality and behaviours (current and potential) of individuals and groups representing state entities, the entities connected with governmental sector, commercial, crime, terrorist and private ones as well as social network movements - i.e. all those connected with national and international security in cyberspace. They form a specific culture of security in cyberspace, with the whole range of attitudes, norms, behaviours, challenges, threats and opportunities. The analysis of a wide spectrum of state and non state entities which form the current environment of security in cyberspace gives possibilities to understand, predict and shape, to a certain extent, socially desirable attitudes and behaviours

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics