Bezpieczeństwo ekologiczne (środowiskowe) i kultura bezpieczeństwa ekologicznego (środowiskowego)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo ekologiczne (środowiskowe) i kultura bezpieczeństwa ekologicznego (środowiskowego)
Tytuł równoległy: Ecological (environmental) se curity and ecological (environmental) security culture
Autor: Ciszek, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2693
Date: 2016
Źródło: Kultura Bezpieczeństwa. Nr 5 (2016), s. 11-22
Abstract: Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego (często podejmowana w zagranicznej literaturze i dokumentach strategicznych) jest coraz częściej analizowana w Polsce, chociaż jeszcze nie w takim stopniu, na jaki zasługuje. Niniejszy artykuł stara się uzupełnić tę lukę, która powstała w polskiej literaturze przedmiotu (z zakresu nauk czy studiów o bezpieczeństwie). W artykule przede wszystkim sformułowano autorską definicję bezpieczeństwa ekologicznego, a w zasadzie bezpieczeństwa środowiskowego (gdyż ta nazwa wydaje się bardziej poprawna, aczkolwiek w Polsce spopularyzowała się ta pierwsza). Zagadnienie to nie zostało wyczerpująco przedstawione w ubogiej, polskiej literaturze przedmiotu. Stąd też skupiono się w artykule na zagadnieniach podstawowych – terminologicznych. Scharakteryzowano również istotę oraz przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa ekologicznego. Następnie przedstawiono związki tej odmiany bezpieczeństwa z kulturą bezpieczeństwa, omawiając zagadnienie kultury bezpieczeństwa ekologicznego (środowiskowego). To drugie zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ, aby w pełni zapewnić pożądany stan bezpieczeństwa ekologicznego (środowiskowego), musimy również zadbać o należyty poziom proekologicznej kultury. Tylko wtedy będziemy mogli skutecznie chronić środowisko naturalne
Description: The issue of ecological security (often undertaken in foreign literature and strategic documents) is more and more often being analyzed in Poland, however not in the scope that it deserves. The paper is an attempt to fill such a gap, which is present in the Polish literature (from the scope of security sciences or security studies). In the paper, the author presents the authorial definition of ecological security, which is in fact environmental security (since such a name seems to be more proper, however the former is more popular in Poland). Such an issue has not been comprehensively presented in the Polish literature. This is the reason why the paper is focused on basic terminological issues. There is also characterized the subjective and the objective scope of ecological security. Later on, discussing the issue of ecological (environmental) security culture, the author presents the connections between this area of security and security culture. It is the latter issue that is particularly important since in order to fully ensure the desired state of ecological (environmental) security, we have to care for the proper level of proecological culture. Only then we will be able to effectively protect natural environment

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics