Illegal migration to modern Europe. Methods, trendenies, trends

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Illegal migration to modern Europe. Methods, trendenies, trends
Tytuł równoległy: Nielegalna migracja do współczesnej Europy. Metody, tendencje, trendy
Autor: Wawrzusiszyn, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/2690
Date: 2016
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 13 (2017), s. 253-268
Abstract: Illegal migration is a burning issue of the present Europe. Not only do Italians, Spaniards, Greeks complain about it, but also many other countries. Human beings’ smuggling routes are constantly evolving, and the conditions of smuggling insult human dignity. It is smuggling gangs which benefit primarily and collect huge profits. The assessment of the scale of illegal migrants coming to Europe is not possible because of the hidden nature of the phenomenon. Moreover, published information includes estimated data. The practice is accompanied by threats such as human trafficking, particularly women and children, sexual exploitation of women and children, human organs trafficking, exploiting for crime purposes such as robbery, assault, drug dealing or terrorism. The priority, therefore, is to restore the real immigration policy, which means the urgent need for Europe to recover the security of its external borders
Description: Nielegalna migracja jest palącym problemem dzisiejszej Europy. Uskarżają się na nią głównie Włosi, Hiszpanie, Grecy, ale także wiele innych krajów. Szlaki przemytu ludzi ciągle ewaluują, a warunki ich przerzutu urągają ludzkiej godności. Korzystają na tym przede wszystkim gangi przemytnicze, które inkasują ogromne zyski. Ocena skali nielegalnych migrantów przybywających do Europy nie jest możliwa ze względu na ukryty charakter zjawiska, a publikowane informacje zawierają dane szacunkowe. Procederowi towarzyszą zagrożenia takie jak: handel ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, eksploatacja seksualna kobiet i dzieci, handel organami ludzkimi, wykorzystanie do przestępczości o charakterze rabunkowym, rozbójniczym, narkotykowym czy terrorystycznym. Priorytetem zatem staje się przywrócenie rzeczywistej polityki imigracyjnej, co oznacza dla Europy pilną potrzebę odzyskania bezpieczeństwa swoich zewnętrznych granic

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics