Morality as a criterion for a clause of good practices in the light of selected acts of Polish commercial law

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Morality as a criterion for a clause of good practices in the light of selected acts of Polish commercial law
Tytuł równoległy: Moralność jako kryterium klauzuli dobrych praktyk w świetle wybranych aktów polskiego prawa handlowego
Autor: Bider, Marcin; Interlandi, Roberto
URI: http://hdl.handle.net/11331/2687
https://doi.org/10.34739/zn.2019.50.09
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 73-80
Abstract: This article employing historical-legal methods presents the relationship between an extra-legal axiology and the norms of commercial law. The standard of morality is presented among several criteria of the good practices clause. Axiological pluralism demands that the criterion of morality be recognized in the light of constitutional values. Freedom of economic trade is a basic value that can only be restricted by law. At the same time, legal norms require justification through the system of moral norms. Non-legal norms incorporated into the system of commercial law make trade more flexible and allow a judge to resolve conflicts in economic trade
Description: Artykuł z wykorzystaniem metody historyczno-prawnej prezentuje związek zachodzący pomiędzy pozaprawną aksjologią a normami prawa gospodarczego. Normy z zakresu moralności przedstawiono jako jedno z kryteriów klauzuli dobrych obyczajów. Pluralizm aksjologiczny postuluje, aby kryterium moralności było rozpatrywane w świetle wartości konstytucyjnych. Swoboda działalności gospodarczej stanowi podstawową wartość, która może zostać ograniczona jedynie na mocy ustaw. Jednocześnie normy prawne wymagają uzasadnienia przez system norm moralnych. Pozaprawne normy inkorporowane do systemu prawa gospodarczego uelastyczniają obrót gospodarczy i pozwalają sędziemu na rozwiązywanie konfliktów w zakresie działalności gospodarczej

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics