Air freight transport in Poland

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Air freight transport in Poland
Tytuł równoległy: Towarowy transport lotniczy w Polsce
Autor: Wąsowska, Katarzyna; Žukovskis, Jan
URI: http://hdl.handle.net/11331/2686
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 65-72
Abstract: Air transport is currently one of the major branches of transport both in the national – and global – economies. It is one of the fastest, most expensive, but at the same time also most effective types of transportation. It plays a fundamental role in the global economy, particularly in the transcontinental carriage of goods and passengers. Its availability and quality constitute a powerful driving force for a country’s development. Air freight transport, both in Poland and worldwide, is seen mostly from the angle of long-distance passenger flights. Given that, one often tends to forget the role of this transport branch in the case of freight transport. Air cargo transport is a booming branch with great development potential. The development of air freight is the key for gaining a competitive advantage by Polish enterprises. This, however, is related to considerable experience and knowledge on the part of both the carrier and the owner of goods with regards to the technical capacities of a given aircraft, maintenance costs, and rule awareness. The objective of the paper is to present the volumes of air cargo shipments in Poland and to identify the hazards and obstacles to its development. The study authors endeavour to analyse air freight transport in Poland. To this end, details will be presented regarding air cargo transport at Polish airports based on the Civil Aviation Authority (ULC) and Central Statistical Office (GUS) data and air market reports
Description: Transport lotniczy stanowi obecnie jedną z najważniejszych gałęzi transportu w gospodarce kraju –świata. To jeden z najszybszych, najdroższych a zarazem najbardziej efektywnych rodzajów przewozów. Odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce globalnej zwłaszcza w przewozach międzykontynentalnych. Jego dostępność i jakość stanowią olbrzymią siłę napędową dla rozwoju kraju. Towarowy transport lotniczy zarówno w Polsce, jak i na świecie postrzegany jest przede wszystkim przez pryzmat lotów pasażerskich na duże odległości. Biorąc pod uwagę powyższy fakt dość często zapomina się̨ o roli tej gałęzi transportu, w przypadku transportu towarów. Transport lotniczy cargo jest obecnie prężnie rozwijającą się branżą z ogromnymi możliwościami rozwoju w przyszłości. Rozwój frachtu lotniczego ma duże znaczenie dla budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z Polski. Wiąże się to jednak z ogromnym doświadczeniem i wiedzą zarówno ze strony przewoźnika jak i właściciela towaru w zakresie możliwości technicznych samolotu, kosztów eksploatacyjnych jak również znajomości przepisów. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości lotniczych przewozów cargo w Polsce wraz z identyfikacją zagrożeń i barier rozwoju. Przedmiotem rozważań podjętych przez autorów jest analiza towarowego transportu lotniczego w Polsce. W artykule przedstawiono dane dotyczące przewozów lotniczych cargo w polskich portach lotniczych na podstawie danych ULC, GUS oraz raportów dotyczących rynku lotniczego

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics