Synthetic measure as part of the assessment of spatial disparities of the natural environment in the Świętokrzyskie Voivodeship

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Synthetic measure as part of the assessment of spatial disparities of the natural environment in the Świętokrzyskie Voivodeship
Tytuł równoległy: Miara syntetyczna jako element oceny przestrzennych dysproporcji środowiska nautralnego województwa świętokrzyskiego
Autor: Przybytniowski, Jarosław Wenancjusz; Dziekański, Paweł; Michalski, Mark
URI: http://hdl.handle.net/11331/2684
https://doi.org/10.34739/zn.2019.50.07
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 55-64
Abstract: The aim of this research was to indicate the possibilities of using synthetic measure to find and analyse spatial disparities of the natural environment in 102 diagnostic communities of the Świętokrzyskie Voivodeship as a peripheral area. The research was conducted on the basis of selected diagnostic features. The data presented refer to the years 2009, 2012 and 2015 and come from the Local Data Bank. Bearing in mind the research aim, the following hypothesis was formed: The use of proper synthetic measures makes it possible to recognise spatial disparities which appear in the natural environment. This paper is a continuation of the work entitled: Synyhetic Measure Used as Assessment of Spatial Disparities of the Natural Environment (Przybytniowski, Dziekański, 2019). The analysis of the natural environment of municipalities occurs through human activities, and having a direct impact on the environment (indirectly related to the environment)
Description: Celem badań było wskazanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej do rozpoznania i analizy przestrzennych dysproporcji środowiska naturalnego diagnostycznych 102 gmin województwa świętokrzyskiego, jako obszaru peryferyjnego. Badania przeprowadzone były na podstawie wybranych cech diagnostycznych. Prezentowane dane dotyczą lat: 2009, 2012 i 2015 i pochodzą z Banku Danych Lokalnych. Mając na uwadze cel badawczy, sformułowano hipotezę: zastosowanie właściwych miar syntetycznych daje możliwość rozpoznania przestrzennych dysproporcji, jakie zachodzą w środowisku naturalnym. Opracowanie jest kontynuacją opracowania, którego tytuł brzmi: Wykorzystanie miary syntetycznej do rozpoznania przestrzennych dysproporcji środowiska naturalnego. Przeprowadzone potwierdziły, iż: przedstawiona metoda umożliwiają identyfikację obszarów o wyższym/niższym poziomie efektywności działania, przy wsparciu ze środków publicznych w ramach polityki regionalnej

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics