Legal aspects of the environmental protection policy in the Republic of Poland. Selected issues

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Legal aspects of the environmental protection policy in the Republic of Poland. Selected issues
Tytuł równoległy: Aspekty prawne polityki ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia
Autor: Kamiński, Paweł; Radziwon-Kamińska, Ilona; Targońska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2683
https://doi.org/10.34739/zn.2019.50.06
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 45-53
Abstract: Environmental protection policy is a multi-faceted issue which interests researchers in different branches of knowledge. The implementation of solutions of the environmental protection may take different forms among which are legal instruments. One of those legal instruments is the environmental protection policy. The aim of this article is to analyse this policy and to evaluate its functioning in the Republic of Poland as one of the public policies. Furthermore, a crucial part of this article is to define the environmental protection policy, national environmental policy and its legal bases. What is more, the article will present the analysis of purposes, directions and areas included in the Polish National Environmental Policy - 2030. To make this analysis complete it is required to indicate symptoms of the sustainable development in the environmental protection policy. As a main tool of consideration, the dogmatic-legal method, has been used. The analysis of the main topic consists of legal acts and literature on the subject (containing Polish and foreign scientific publications)
Description: Ochrona środowiska jest zagadnieniem wieloaspektowym, budzącym zainteresowanie wśród badaczy wielu dziedzin. Realizacja założeń ochrony środowiska może przyjmować różne formy, do których zaliczają się instrumenty prawne. Jednym z instrumentów prawnych jest właśnie polityka ochrony środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie założeń polityki ochrony środowiska w Polsce jako jednej z polityk publicznych. W artykule zostanie dokonana próba oceny funkcjonowania i realizacji polityki ekologicznej w Polsce. Kluczowe będzie również zdefiniowanie czym jest polityka ochrony środowiska i polityka ekologiczna, jakie są ich podstawy prawne. Omówione zostaną cele, kierunki i obszary obowiązującej Polityki Ekologicznej Państwa 2030. Uzupełnieniem rozważań prawnych będzie wskazanie przejawów zrównoważonego rozwoju w polityce ochrony środowiska. W artykule zastosowano metodę dogmatycznoprawną. Analizie poddano powszechnie obowiązujące akty prawne oraz literaturę przedmiotu zwierającą polskie, jak i zagraniczne publikacje naukowe

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics