Financial insurance for enterprises: analysis of demand and supply

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Financial insurance for enterprises: analysis of demand and supply
Tytuł równoległy: Ubezpieczenia finansowe dla przedsiębiorstw: analiza popytu i podaży
Autor: Wicka, Aleksandra
URI: http://hdl.handle.net/11331/2681
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 29-36
Abstract: The aim of the article is to assess changes in the enterprises’ demand for financial insurance. The analysis covered expenses incurred by business entities on purchase thereof and supply by the entity. Data used in the study came from secondary sources published in studies by the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Polish Chamber of Insurance (PIU) and the Central Statistical Office (GUS). Furthermore, information from the studies-related literature has been included. The time period of studies covered the years 2005–2018. Selected types of insurance included in financial insurance have been presented herein and industries which these products are especially targeted at have been indicated. Moreover, supply by entities has been discussed with an indication of insurers who hold a leading position in the financial insurance sales in Poland. It has been stated that the demand (by value) for financial insurance in the years 2005–2018 was growing. The amount of the gross premium written in 2018 was twice as high as in 2005 and amounted to PLN 1.09 billion. Furthermore, it has been determined that the highest average dynamics of market growth concerned insurance from various financial risks (group 16), which are usually offered jointly with other insurance products, but also the dynamics of expenses incurred on purchasing surety was over 200%, whereas, in 2018 it was even 360%
Description: Celem artykułu jest ocena zmian popytu przedsiębiorstw na ubezpieczenia finansowe. Analizie poddano wydatki podmiotów gospodarczych ponoszone na ich zakup i podaż w ujęciu podmiotowym. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodziły ze źródeł wtórnych publikowanych w opracowaniach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano także informacje z literatury przedmiotu badań. Zakres czasowy badań obejmował lata 2005–2018. W opracowaniu przedstawiono wybrane rodzaje ubezpieczeń zaliczanych do ubezpieczeń finansowych wskazując branże, do których w sposób szczególny adresowane są te produkty. Zwrócono także uwagę na podaż w ujęciu podmiotowym wskazując ubezpieczycieli, którzy zajmują pozycję lidera w sprzedaży ubezpieczeń finansowych w Polsce. Stwierdzono, że popyt (w ujęciu wartościowym) na ubezpieczenia finansowe w latach 2005–2018 rósł. Kwota składki przypisanej brutto w 2018 roku była dwukrotnie wyższa niż w 2005 roku i wynosiła 1,09 mld zł. Ustalono także, że najwyższa średnia dynamika wzrostu rynku dotyczyła ubezpieczeń od różnych ryzyk finansowych (grupa 16), które oferowane są zazwyczaj łącznie z innymi produktami ubezpieczeniowymi, ale także dynamika wydatków ponoszonych na zakup gwarancji ubezpieczeniowej przyjmowała wartości powyżej 200%, a w 2018 roku było to nawet 360%

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics