Private equity market in the ecosystem of start-ups and SME sector. Part 2

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Waściński, Tadeusz
dc.contributor.author Dudkowska, Anna
dc.contributor.author Kurovs, Jevgenijs
dc.date.accessioned 2020-04-24T08:44:55Z
dc.date.available 2020-04-24T08:44:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 21-27 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2680
dc.description Druga część artykułu, którego celem jest przedstawienie Rynku PE i jego znaczenia w rozwoju młodych przedsiębiorstw ukazuje Fundusze PE/VC jako alternatywną, a zarazem bardziej ryzykowną lokatę kapitału oraz opisuję relację między Funduszami VC a korzystającymi z ich wsparcia Startupami. Zwraca uwagę na odpowiedni dla profilu działalności przedsiębiorstwa dobór funduszu oraz znaczenie znajomości rynku. Artykuł przedstawia najczęściej stosowane klauzule umowne oraz zaleca młodym przedsiębiorstwom skorzystanie ze wsparcia prawników w negocjacjach z inwestorem. Prezentuje również wady i zalety wprowadzenia do spółki inwestora PE, co z jednej strony jest to ograniczeniem swobody działania dla właścicieli i pomysłodawców biznesu, z drugiej przy braku zdolności kredytowej często jedyną szansą na pozyskanie kapitału, rozwój i przetrwanie. Dodatkowo, oferowane przez Fundusze wsparcie menadżerskie i networking, umożliwiają dynamiczny wzrost wartości spółki pl
dc.description.abstract The second part of the article, whose aim is to present the PE market and its significance in young business development, presents PE / VC Funds as an alternative and more risky capital investment and describes a relation between VC funds and startups that use their support. It draws attention to the selection of the fund appropriate for the company’s business profile and the importance of market knowledge. The article shows the most commonly used contractual clauses and it recommends young businesses to use lawyers support while negotiating with investors. It also presents the advantages and disadvantages of introducing the PE investor to the company, which on the one hand is a restriction on the freedom of action for business owners and originators but on the other hand, in the absence of creditworthiness, this is often the only chance to raise capital, develop and survive. In Addition, the managerial support and networking offered by the Funds allow for dynamic growth of the company’s value pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Innovativeness pl
dc.subject Private equity funds pl
dc.subject Small and medium enterprises pl
dc.subject Startup pl
dc.subject Venture capital funds pl
dc.subject Innowacyjność pl
dc.subject Fundusze Private equity pl
dc.subject Małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject Fundusze Venture capital pl
dc.title Private equity market in the ecosystem of start-ups and SME sector. Part 2 pl
dc.title.alternative Rynek private equity w ekosystemie startupów i sektora MŚP. Część 2 pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics