Life cycle assessment of metallised textiles. The case study of MATUROLIFE project

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Life cycle assessment of metallised textiles. The case study of MATUROLIFE project
Tytuł równoległy: Ocena cyklu życia metalizowanych tkanin. Studium przypadku projektu MATUROLIFE
Autor: Wójcik-Augustyniak, Marzena; Szajczyk, Marek; Ojstršek, Alenka; Leber, Marjan
URI: http://hdl.handle.net/11331/2678
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 50 (123) 2019, s. 5-12
Abstract: This article provides an overview of the Life Cycle Assessment (LCA) method which supports manufacturers’ environmental information needs by evaluation of the environmental aspects and potential influences throughout the lifetime of the product. In the article results are presented of the first phase of the life cycle assessment of metallised textiles and the context for the analysis is a new project: „Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable – MATUROLIFE”, implemented under the HORIZON 2020 Programme – “Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods”.The article presents the most important assumptions for assessing the environmental effects associated with the metallization of various textiles, including primarily electroless copper coating, by calculating the demand for materials and energy, and taking into account emissions to air, water and soil, and by assessing their impact on the environment. The use of LCA as a management tool with great potential for making decisions within strategic business planning was analyzed
Description: W artykule przedstawiona została metoda Oceny Cyklu Życia (LCA), która wspiera potrzeby producentów w zakresie pozyskiwania informacji o środowisku poprzez ocenę aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu. Zaprezentowano rezultaty badań w ramach pierwszej fazy oceny cyklu życia metalizowanych tkanin, nazywanych także inteligentnymi tkaninami. Kontekst dla analizy stanowi nowy projekt pt.: „Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym – MATUROLIFE”, realizowany w ramach programu HORYZONT 2020: „Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej". W artykule przedstawiono najważniejsze założenia do oceny skutków środowiskowych związanych z metalizacją różnorodnych tekstyliów, w tym przede wszystkim bezprądowego powlekania miedzią, poprzez obliczenie zapotrzebowania na materiały i energię, oraz z uwzględnieniem emisji do powietrza, wody i gleby oraz poprzez ocenę ich wpływu na środowisko. Przeanalizowano zastosowanie LCA jako narzędzia zarządzania o ogromnym potencjale do podejmowania decyzji w ramach strategicznego planowania biznesowego

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics