Grooming: zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Grooming: zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci
Tytuł równoległy: Grooming as a threat to the safety of children
Autor: Wróbel-Delegacz, Wioletta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2671
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 329-350
Abstract: Cyberprzestrzeń jako iluzja wygenerowana przez oprogramowanie, przestrzeń otwartego komunikowania się, jest atrakcyjna dla dzieci poszukujących zainteresowania, przyjaciół, poczucia własnej wartości. W świecie wirtualnym pojawiają się realni sprawcy, dążący do wykorzystania małoletnich dla swoich celów. Poszukujące zainteresowania dziecko staje się cyberofiarą. Celem artykułu jest ukazanie problemu, jaki stanowi obecnie grooming oraz zwrócenie uwagi rodziców i wszystkich osób dorosłych pracujących z małoletnimi na jego wagę i ich rolę w niwelowaniu tego zjawiska. Nieświadomi zagrożenia dorośli, przebywający obok młodych obywateli, przekonani o ich bezpieczeństwie, a często też dumni z ich aktywności komputerowej nie zauważają, kiedy dziecko staje się ofiarą internetowej pedofilii. Dane statystyczne Komendy Głównej Policji wskazują, że tego typu przestępstw jest z każdym rokiem coraz więcej. Postęp technologii, anonimowość w świecie wirtualnym i brak świadomości oraz kontroli rodzicielskiej mogą wpływać na to, że to negatywne, zagrażające bezpieczeństwu dzieci zjawisko będzie coraz większym problemem. Jednostka ludzka w dzisiejszym społeczeństwie nie może prawidłowo funkcjonować bez istnienia w sieci. Światy wirtualny i realny istnieją obok siebie i są ze sobą połączone. Dlatego ważne jest, aby edukować społeczeństwo i tworzyć świadomych szans, ale i zagrożeń obywateli. Autorka stawia tezę, iż grooming stanowi poważne zagrożenie dla małoletnich, któremu przeciwdziałać może tylko świadomy wagi problemu dorosły. Ponadto w artykule zwrócona została uwaga na potrzebę edukacji dzieci pod kątem zagrożeń komunikowania się w sieci
Description: Cyberspace, as an illusion generated by software and a venue for open communication, is attractive to children who seek attention, friendship and opportunities to improve their self-esteem. In the virtual reality, real perpetrators emerge, preying upon young Internet users to fulfil their own goals. The child becomes a cyber victim while looking for attention. The aim of the article is to portray the problem grooming constitutes and to draw the attention of parents and all other persons involved in work with children to the significance of grooming and adults' role in eradicating this problem. Adults accompanying minors are convinced of their safety and proud of their online activity. Unaware of the danger, they do not notice when children become victims of online paedophilia. Statitstics issued by the Police Headquarters indicate that the incidence of cybercrime increases constantly. Since the year 2010, a steady increase of criminal acts punished under Article 200 of the Penal Code may be observed. Technological advancement, anonimity in cyberspace and lack of parents' awareness and control may render grooming, which has an adverse impact on childrens' safety, more prevalent and notorious. In contemporary society, an individual cannot function correctly unless they are also present in the Internet. The real and virtual world coexist and are interconnected. It is, therefore, of profound importance to educate citizens and create a society aware of both threats and opportunities. The author puts forward the thesis that grooming constitiutes a serious threat to the safety of juvenile citizens which may only be adressed by adults who realise the importance of this issue. Furthermore, the article emphasises the significance of educating children with regard to the dangerous aspects of online communication

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics