Kara śmierci w Polskich Siłach Zbrojnych na obszarze ZSRR oraz Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1941-1944

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kara śmierci w Polskich Siłach Zbrojnych na obszarze ZSRR oraz Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1941-1944
Tytuł równoległy: Death penalty in the Polish Armed Forces in the USSR and the Near and Middle East in the years 1941-1944
Autor: Roguski, Rafał
URI: http://hdl.handle.net/11331/2668
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 271-287
Abstract: W przeszłości kara śmierci stanowiła jeden z najważniejszych elementów prawa wojskowego. Pełniła funkcję dyscyplinującą i retrybutywną za popełnione przestępstwo lub jako narzędzie odstraszania od popełnienia czynu zabronionego. Stosowano ją również w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR, a także w Armii Polskiej na Wschodzie. W odróżnieniu od innych polskich formacji wojskowych, zorganizowanych w Wielkiej Brytanii czy na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w szeregach Wojska Polskiego w ZSRR kara ta była nadużywana, a wręcz stosowana z naruszeniem prawa. Orzekano ją zarówno za poważne przestępstwa godzące w żołnierski obowiązek, jak i za przestępstwa pospolite, które z dzisiejszej perspektywy nie są uważane za przestępstwa ciężkie. Stanowiła narzędzie utrzymania dyscypliny, w sytuacji gdy każde poważne naruszenie przez stacjonujących w ZSRR polskich żołnierzy prawa na szkodę Rosjan mogło negatywnie wpłynąć na kruchy sojusz polsko-radziecki. Częstotliwość orzekania przez sądy Armii Polskiej na Wschodzie kary śmierci znacznie spadła po ewakuacji polskich oddziałów ze Związku Radzieckiego na Bliski i Środkowy Wschód
Description: The death penalty has been in the past one of the most important elements of the military law system. It was used to revenge a crime or as a deterrent to a prohibited act. Therefore, death penalty fulfilled a disciplinary function. It was also used in the Polish Armed Forces in the USSR, and then in the Polish Army in the East. Unlike other Polish military groups organized in Great Britain or the Near and Middle East, in the ranks of the Polish Army in the USSR, this punishment was abused, or even used in violation of the law. It was adjudged for both serious offenses against the soldier's duty as well as for ordinary crimes, which from today's perspective are not considered as serious crimes. Perhaps this punishment was a tool to maintain discipline in a situation when any serious violation of law by Polish soldiers stationed in the USSR to the detriment of the Russians could have a negative impact on the fragile Polish- -Soviet alliance. The frequency of adjudication by the courts of the Polish Army in the East of the death penalty dropped significantly after the evacuation of Polish troops from the Soviet Union to the Near and Middle East

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics