Fundraising sources of the so-called Islamic State

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Fundraising sources of the so-called Islamic State
Tytuł równoległy: Źródła pozyskiwania funduszy tak zwanego Państwa Islamskiego
Autor: Piskorz, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2667
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 253-270
Abstract: The aim of the article is to present the finances of Daesh, from making the biggest profits from natural resources, taxation and extortion through other illegal activities related to the kidnapping for ransom, human trafficking, the sale of looted antiques and artifacts, to the enrichment of the financial resources with foreign donations, taking control over banks, currency arbitrage exchange rates or collecting money using modern social networks. Worth noting is the traditional way of transferring money by terrorists using the hawala system and modern transfers related to the use of cryptocurrency (for example Bitcoin) and prepaid cards. The continuous decrease of the areas controlled by Daesh and the loss of its population, undoubtedly has a negative impact on its further functioning, thereby significantly undermining the diversification of income. However, gradual stop in territorial expansion may, but doesn’t have to indicate the breakdown of the existing entity
Description: Celem artykułu jest przedstawienie źródeł pozyskiwania funduszy przez Daesh począwszy od czerpania największych zysków z surowców naturalnych, podatków i wymuszeń przez inne nielegalne procedery związane z porwaniami dla okupu, handlem ludźmi, sprzedażą zrabowanych antyków, aż po wzbogacanie bazy finansowej zagranicznymi dotacjami, przejęciem banków, arbitrażem walutowym czy gromadzeniem pieniędzy za pomocą sieci społecznościowych. Warto zwrócić uwagę na tradycyjny sposób przesyłania pieniędzy przez terrorystów za pomocą systemu hawala oraz nowoczesnych transferów związanych z wykorzystaniem kryptowalut (np. Bitcoin) oraz kart prepaid. Ciągłe zmniejszanie się terenów kontrolowanych przez Daesh oraz utrata populacji niewątpliwie wpływa negatywnie na ich dalsze funkcjonowanie, a tym samym znacznie osłabia dywersyfikację dochodów. Jednak stopniowe zatrzymywanie ekspansji terytorialnej może, lecz nie musi wskazywać na rozpad istniejącego tworu

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics