Sytuacja makroekonomiczna w Polsce a bezpieczeństwo ekonomiczne kraju

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Sytuacja makroekonomiczna w Polsce a bezpieczeństwo ekonomiczne kraju
Tytuł równoległy: Macroeconomic situation in Poland and the economic security of the country
Autor: Misztal, Piotr
URI: http://hdl.handle.net/11331/2664
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 203-220
Abstract: Podstawowym celem opracowania jest analiza wpływu sytuacji makroekonomicznej w Polsce na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju w okresie 1996-2015. W badaniach wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii, finansów i nauk o bezpieczeństwie oraz metody proste metody statystyczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju jest jednym z aspektów ogólnego bezpieczeństwa państwa, które definiuje się jako zdolność kraju do minimalizowania zagrożeń płynących z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Istotną kwestią w kształtowaniu polskiego bezpieczeństwa ekonomicznego jest odpowiednie zdiagnozowanie czynników determinujących ten rodzaj bezpieczeństwa w celu właściwego wykorzystania polityki gospodarczej kraju i skoncentrowaniu dostępnych środków na najważniejszych determinantach. Obecnie Polska odznacza się stosunkowo wysokim stopniem stabilizacji makroekonomicznej o czym świadczą odpowiednie zmiany wskaźników pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej kraju. Pomimo względnej stabilności gospodarki Polski, wciąż istnieją pewne zagrożenia mogące w przyszłości przyczynić się do pogorszenia sytuacji makroekonomicznej w kraju
Description: The main aim of the study is to analyze the impact of the macroeconomic situation in Poland on the economic security of the country in the period 1996-2015. In the study were used a research methods based on literature studies in the field of macroeconomics, finance and security science as well as simple statistical methods. Economic security of the country is one aspect of the overall security of the state, which is defined as the ability of the country to minimize the risks of internal and external conditions. An important issue in the development of Polish economic security is adequate to diagnose the factors that determine this kind of security for the proper use of the country's economic policy and focus available resources on the most important determinants. Currently, Poland has a relatively high degree of macroeconomic stability as evidenced by the indicators changes of macroeconomic stabilization pentagon. Despite the relative stability of the Polish economy, there are still certain risks that could contribute in future to the deterioration of the macroeconomic stabilization in the country

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics