Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w warunkach finansyzacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w warunkach finansyzacji
Tytuł równoległy: Economic security of the state in the conditions of financialisation
Autor: Leszczyński, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/2662
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 169-184
Abstract: W tekście zaprezentowany został problem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w warunkach postępującej finansyzacji związanej z obecną fala globalizacji. Zasadniczą kwestią pozostaje suwerenność decyzji gospodarczych, służących akumulacji kapitału i tworzeniu bogactwa w sytuacji coraz niższej rangi sfery realnej, a wzrastającej roli sektora finansowego. Wysoka mobilność transnarodowego kapitału wymusza reorientację roli i funkcji tradycyjnie rozumianego państwa narodowego. Stopniowo zmienia się ono w państwo „neoliberalne”, tracąc atrybuty realnego wpływu na procesy gospodarcze. Finasyzacja stwarza zagrożenie, przy nadmiernym uzależnieniu od kapitału zewnętrznego, bankructwa państwa
Description: The article presents the problem of economic security of the state in the conditions of developing financialisation which is connected to the present wave of globalization. The main issue is the sovereignty of economic decisions, which aim at the capital accumulation and creating wealth in the situation of lowering position of real sphere and increasing role of financial sector. High mobility of transnational capital imposes the reorientation of the role and function of traditionally perceived national state. It gradually transforms into a “neoliberal” state, losing the attributes of real influence on economic processes. Financialisation creates the threat of a state bankruptcy through the excessive dependence on the external capital

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics