O bezpieczeństwie człowieka w kontekście ekonomosfery bezpieczeństwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title O bezpieczeństwie człowieka w kontekście ekonomosfery bezpieczeństwa
Tytuł równoległy: On security in the context of the economosphere of security
Autor: Jarmoszko, Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2658
Date: 2018
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 15 (2018), s. 97-116
Abstract: W nawiązaniu do bezpieczeństwa ekonomicznego przedstawione tu zostało zjawisko ekonomosfery bezpieczeństwa. To znacząca składowa antroposfery bezpieczeństwa, której istotą jest zastosowanie instrumentów ekonomicznych do kreowania różnych kategorii bezpieczeństwa ludzi (w tym również bezpieczeństwa ekonomicznego), a także inne ekonomiczne uwarunkowania i wyznaczniki bezpieczeństwa. Każde bezpieczeństwo kosztuje, i z tego względu ekonomosfera bezpieczeństwa wymaga niezbędnego odzwierciedlenia w świadomości społecznej – zrozumienia, rozwijania i efektywnej aplikacji. Artykuł przybliża takie zagadnienia, jak finansowe podstawy bezpieczeństwa, rezerwy państwowe (gospodarcze i mobilizacyjne), infrastruktura bezpieczeństwa, ekonomika bezpieczeństwa itp. Lansuje przy tym tezę, iż o skuteczności i sile antroposfery bezpieczeństwa (jako całokształtu ludzkich mechanizmów ochronnych i obronnych), zarówno w skali globalnej, lokalnej czy tylko personalnej, decydują ekonomiczne (żywnościowe, energetyczne, materiałowe, finansowe itp.) możliwości podmiotu, w zakresie zaspokajania potrzeb, zwłaszcza najbardziej istotnych, żywotnych
Description: In relation to the economic security, the article introduces the phenomenon of the economosphere of security. It is a significant element of the anthroposphere of security, the crux of which is the application of the economic instruments to create various categories of human security (including economic security), as well as other economic conditions and factors of security. Every dimension of security has its price; thus, the economosphere of security requires a necessary reflection in the social awareness – its understanding, development and effective application. The paper acquaints the reader – among others – with the issues financial basics of security, state reserves (economic and mobilization ones), security infrastructure, security economics etc. The article promotes the opinion that the effectiveness and power of the anthroposphere of security (understood as all the security and defence mechanisms), in the personal, local and/or global dimensions, is determined by the economic capabilities of the subject (food, energetic, material, financial etc.) of meeting the needs, specifically the vital ones

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics