Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej
Tytuł równoległy: Criminal jurisdiction on an international space station
Autor: Pietkiewicz, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/2638
Date: 2017
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 315-335
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia sytuacji prawnej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Stanowi ona porozumienie kilkunastu państw, w których panują całkowicie odmienne systemy prawne (systemy common i civil law). Nie ulega zatem wątpliwości, iż osiągnięcie kompromisu i odpowiedź na pytanie „jakie prawo należy stosować?” było (oczywiście poza wzniesieniem stacji na orbitę) jednym z najcięższych zadań dla negocjujących stron. Równie istoty jest fakt, iż zgodnie z zasadą państwa rejestracji każdy moduł stacji może być przynależny do innego państwa. Jest to materia wyjątkowo delikatna, albowiem poza przyjętą w prawie międzynarodowym zasadą, iż astro-kosmo-taiko-nautów traktuje się jako wysłanników ludzkości, przyjąć należy, iż na ISS może dojść do różnego rodzaju incydentów (zawinionych lub niezawinionych). Już tylko w oparciu o powyższe przyjąć należy, iż uregulowanie zasad odpowiedzialności – w tym karnej – jest sprawą nader istotną
Description: The purpose of this article is an attempt to introduce to the reader the legal situation of the International Space Station (ISS). It is the consensus of several states, where there are completely different legal systems (common and civil law). There is therefore no doubt that a compromise, and an answer to the question "what law should be applied?" Was (of course beside taking ISS into orbit), one of the toughest tasks for the negotiating parties. Of the essence is also the fact that, in accordance with the principle of state registration each module of ISS can belong to different state. You can therefore compare the situation of the crew of the ISS, to a situation where - going from room to the kitchen - we are are subject to the jurisdiction of another State. It is a very delicate matter, because except of international law principle that astro-cosmo-taiko-nauts are treated as emissaries of mankind, it should be noted that various types of incidents (culpable or non-culpable) may happen. Only on the basis of the above it should be assumed that regulation of the principles governing jurisdiction - including criminal - is a very significant matte

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics