Determinants of employee development and career in a company

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kardas, Jarosław Stanisław
dc.date.accessioned 2020-04-06T12:57:37Z
dc.date.available 2020-04-06T12:57:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Efficiency in business / scient. ed. Jarosław Stanisław Kardas Jolanta Brodowska-Szewczuk. Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2012, s. 205-220 en
dc.identifier.issn 2083-4179
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2635
dc.description Przedsiębiorstwo działające planowo monitoruje swoje wydatki, gdyż od nich zależy poziom jego rozwoju i konkurencyjność. Wiele organizacji szczególną uwagę poświęca wydatkom na doskonalenie zasobów ludzkich, gros z nich uznaje je niekiedy za zbędne i ogranicza się do pozyskiwania zasobów ludzkich z pożądanymi kompetencjami tylko na określony czas. Są to zazwyczaj organizacje małe i średnie, o małej wartości portfela. Organizacje te, które decydują się na inwestowanie w pracowników najczęściej rozpatrują dwie wartości wpływające na jej konkurencyjność. Pierwszą jest wartość przebytych przez pracownika i sfinansowanych przez organizację szkoleń, zaś drugą wartość indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Te dwie wartości są od siebie współzależne. Jakość przebytego przez pracownika szkolenia, tym samym zdobyte wyższe kwalifikacje, przekładają się na większe wyniki pracy zawodowej, co z kolei powinno wpływać na ścieżkę kariery indywidualnej pracownika. Oczywiście nie każdy pracownik jednakowo wykorzystuje kompetencje, zdobyte w trakcie szkoleń. Jeden wykorzystuje je maksymalnie, inny minimalnie. Aby zwiększyć efektywność pracy należałoby rozpatrywać pracownika już na etapie procesu doboru, przewidując i przedstawiając mu ścieżkę indywidualnego rozwoju. Ścieżka powinna uwzględniać z jednej strony potrzeby i możliwości organizacji, z drugiej kompetencje i aspiracje zawodowe przyszłego pracownika. pl
dc.description.abstract Company plans and monitors its own expenses. All this leads to certain development and competitiveness. Many organizations pay particular attention on human resources. Some of them are struggling because theirs sources are limited and there is not enough money to invest into labor force. These are usually small and medium-sized organizations with a small value of the portfolio. Those organizations that choose to invest in their employees often consider two values affecting their competitiveness. The first is the value of trainings attempted by the employee and funded by the organization, while the second value is individual career paths. These two values are interdependent. The quality of the training and higher qualifications gained from training, translates to better results of the job, which in turn should affect the individual employee’s career path. Of course, not every employee equally uses the skills acquired during training. One uses them very much, the other slightly. To increase workers efficiency, it would have to be considered at the stage of the selection process by providing and presenting him/her to the path of individual development. This should take into account the needs and capabilities of the organization, other skills and career aspirations of the future employee. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities en
dc.relation.ispartofseries Monographs;No 135
dc.subject Career en
dc.subject Competences en
dc.subject Employee development en
dc.subject Human resources en
dc.title Determinants of employee development and career in a company en
dc.type Book chapter pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics