Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kur, Elżbieta M.
dc.date.accessioned 2020-03-31T10:29:07Z
dc.date.available 2020-03-31T10:29:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 167-184 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2630
dc.description In linguistic picture of the world, reality is subject to description and interpretation. In traditional culture and contemporarily, proverbs are brief interpretations of different phenomena, and simultaneously they characterize approaches to certain issues. The phenomenon of a war appears in proverbs of different nations, and in the article they are analyzed semantically and, to some extent, also comparatively. Proverbs about a war are mostly reflections about human nature, customs and ways of dealing with reality. Even if they do not discover anything new, they do not talk about anything which is not known. They, however, provoke though about a war, human awareness and emotions, which, in case of a war, do not follow either knowledge or rationality pl
dc.description.abstract W językowym obrazie świata rzeczywistość podlega opisowi i interpretacji. W kulturze tradycyjnej i współcześnie przysłowia są skrótowymi ujęciami różnych zjawisk, jednocześnie w pewien sposób charakteryzują też podejście do określonych kwestii. Zjawisko wojny występuje w przysłowiach różnych narodów, w artykule zostały one poddane analizie semantycznej i w pewnym stopniu komparatystycznej. Przysłowia o wojnie są przede wszystkim refleksją nad naturą człowieka, jego obyczajami, sposobami radzenia (nieradzenia?) sobie z rzeczywistością. Nawet jeśli nie odkrywają niczego nowego, nie mówią o czymś, czego nie wiemy, skłaniają jednak do refleksji zarówno nad wojną jak i ludzką świadomością i namiętnościami, w przypadku wojny, nie podążającymi ani za wiedzą, ani za rozsądkiem pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Przysłowia pl
dc.subject Wojna pl
dc.subject Proverbs pl
dc.subject War pl
dc.title Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych pl
dc.title.alternative Linguistic picture of the world in Polish and different nations proverbs pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics