Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych
Tytuł równoległy: Linguistic picture of the world in Polish and different nations proverbs
Autor: Kur, Elżbieta M.
URI: http://hdl.handle.net/11331/2630
Date: 2017
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 167-184
Abstract: W językowym obrazie świata rzeczywistość podlega opisowi i interpretacji. W kulturze tradycyjnej i współcześnie przysłowia są skrótowymi ujęciami różnych zjawisk, jednocześnie w pewien sposób charakteryzują też podejście do określonych kwestii. Zjawisko wojny występuje w przysłowiach różnych narodów, w artykule zostały one poddane analizie semantycznej i w pewnym stopniu komparatystycznej. Przysłowia o wojnie są przede wszystkim refleksją nad naturą człowieka, jego obyczajami, sposobami radzenia (nieradzenia?) sobie z rzeczywistością. Nawet jeśli nie odkrywają niczego nowego, nie mówią o czymś, czego nie wiemy, skłaniają jednak do refleksji zarówno nad wojną jak i ludzką świadomością i namiętnościami, w przypadku wojny, nie podążającymi ani za wiedzą, ani za rozsądkiem
Description: In linguistic picture of the world, reality is subject to description and interpretation. In traditional culture and contemporarily, proverbs are brief interpretations of different phenomena, and simultaneously they characterize approaches to certain issues. The phenomenon of a war appears in proverbs of different nations, and in the article they are analyzed semantically and, to some extent, also comparatively. Proverbs about a war are mostly reflections about human nature, customs and ways of dealing with reality. Even if they do not discover anything new, they do not talk about anything which is not known. They, however, provoke though about a war, human awareness and emotions, which, in case of a war, do not follow either knowledge or rationality

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics