Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Indraszczyk, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2020-03-30T19:39:21Z
dc.date.available 2020-03-30T19:39:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 117-134 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2627
dc.description Social movements are the most dynamic actors in the public and political life. They occur in every area of life. They are aimed at counteracting threats that plague both small and large communities. They prevent the threats of a different nature, e.g.: political, economic, social, moral, and ecological. Social movements are one of the basic methods and, at the same time opportunities, used by people to fight for their rights in order to improve their lot. Social movements can give people the feeling of being able to fight against adversities, with the system. On the other hand, for the state social movements may constitute the socalled a safety valve where the public can "shout out" peacefully and freely. They are also an excellent indicator of tension occurrences in the systems pl
dc.description.abstract Ruchy społeczne są najbardziej dynamicznymi aktorami życia publicznego i politycznego. Występują w każdej dziedzinie życia. Mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom nękającym zarówno małe jak i duże społeczności. Przeciwdziałają zagrożeniom natury politycznej, ekonomicznej, socjalnej, społecznej, obyczajowej, ekologicznej i innym. Ruchy społeczne są jedną z podstawowych metod i zarazem szans, wykorzystywanych przez ludzi do walki o woje prawa o polepszenie swojego losu. Ruchy społeczne mogą dawać ludziom poczucie możliwości podejmowania walki z przeciwnościami, z systemem. Z drugiej strony dla państwa ruchy społeczne mogą stanowić tzw. wentyl bezpieczeństwa, gdzie społeczeństwo może się pokojowo i na ogół swobodnie „wykrzyczeć”. Są one też doskonałym probierzem występowania napięć w systemach pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo człowieka pl
dc.subject Ruchy społeczne pl
dc.subject Human safety pl
dc.subject Social movements pl
dc.title Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności pl
dc.title.alternative Social movements and human and community security pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics