Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności
Tytuł równoległy: Social movements and human and community security
Autor: Indraszczyk, Arkadiusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2627
Date: 2017
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 117-134
Abstract: Ruchy społeczne są najbardziej dynamicznymi aktorami życia publicznego i politycznego. Występują w każdej dziedzinie życia. Mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom nękającym zarówno małe jak i duże społeczności. Przeciwdziałają zagrożeniom natury politycznej, ekonomicznej, socjalnej, społecznej, obyczajowej, ekologicznej i innym. Ruchy społeczne są jedną z podstawowych metod i zarazem szans, wykorzystywanych przez ludzi do walki o woje prawa o polepszenie swojego losu. Ruchy społeczne mogą dawać ludziom poczucie możliwości podejmowania walki z przeciwnościami, z systemem. Z drugiej strony dla państwa ruchy społeczne mogą stanowić tzw. wentyl bezpieczeństwa, gdzie społeczeństwo może się pokojowo i na ogół swobodnie „wykrzyczeć”. Są one też doskonałym probierzem występowania napięć w systemach
Description: Social movements are the most dynamic actors in the public and political life. They occur in every area of life. They are aimed at counteracting threats that plague both small and large communities. They prevent the threats of a different nature, e.g.: political, economic, social, moral, and ecological. Social movements are one of the basic methods and, at the same time opportunities, used by people to fight for their rights in order to improve their lot. Social movements can give people the feeling of being able to fight against adversities, with the system. On the other hand, for the state social movements may constitute the socalled a safety valve where the public can "shout out" peacefully and freely. They are also an excellent indicator of tension occurrences in the systems

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics