The legal and constitutional implications of Britain’s withdrawal from the EU

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dąbrowska, Izabela
dc.date.accessioned 2020-03-30T12:44:58Z
dc.date.available 2020-03-30T12:44:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 14 (2017), s. 43-66 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2624
dc.description W sytuacji, gdy Wielka Brytania wyraziła swoją opinię odnośnie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej i zdecydowała się na opuszczenie jej struktur, wydaje się niezbędne, aby wyjaśnić, jakie są konsekwencje tej decyzji w kontekście prawnym i konstytucyjnym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie tła referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii, złożoności procedury wyjścia, najbardziej widocznych konsekwencji prawnych i konstytucyjnych, jak również ewentualnych przyszłych implikacji tej decyzji w zdecentralizowanym królestwie. Artykuł bazuje na szeregu dokumentów i analiz autorstwa brytyjskich oraz zagranicznymi instytucji i autorów opublikowanych zarówno przed czerwcem (2016), kiedy odbyło się referendum, jak i po. Przedstawia przyczyny dokonania rewizji kontraktu z Unią Europejską, wynik powszechnego głosowania i możliwe konsekwencje nowej sytuacji pl
dc.description.abstract As Britain has voiced her opinion on the continued membership in the European Union and expressed her wish to leave its structures, it seems essential to provide an understanding of the impact of its exit in the legal and constitutional context. The following paper aims at presenting the background to the ‘in or out’ referendum on the UK’s membership in the Union, the complexity of the exiting route, the most immediate legal and constitutional consequences of the decision as well as the possible future implications in the internal UK’s relationship between the devolved nations. The article bases on a body of papers and analyses provided by several British and foreign institutions and authors published both before the June (2016) referendum was held and afterwards and attempts to examine the kingdom’s rights in revising its deal with the European Union, the outcome of the popular vote as well as its possible implications of the new situation pl
dc.language.iso en pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Brexit pl
dc.subject European Union pl
dc.subject Legal implications pl
dc.subject Referendum pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Skutki prawne pl
dc.title The legal and constitutional implications of Britain’s withdrawal from the EU pl
dc.title.alternative Prawne i konstytucyjne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics