Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych
Tytuł równoległy: Crisis management plans due to the new law regulations
Autor: Szmitkowski, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/2616
Date: 2016
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. 2016, nr 13, s. 209-220
Abstract: Plany zarządzania kryzysowego są bardzo istotnym elementem planowania cywilnego, szczególnie cywilnego planowania kryzysowego. Od 26 kwietnia 2007 r. system zarządzania kryzysowego opracowywał plany reagowania kryzysowego. Były one jednak bardzo obszerne, a ich zapisy pokrywały się często z planami operacyjnymi służb, inspekcji i straży. Znowelizowana w 2009 r. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zmieniła charakter, formę i strukturę tych planów. Stały się one planami zarządzania kryzysowego i stanowić zaczęły punkt wyjścia do egzekwowania zapisów planów operacyjnych. Od 2009 r. niezwykle ważnym elementem tych planów stały się także plany ochrony infrastruktury krytycznej. Nie wykluczone jest także, że w przyszłości elementem planów zarządzania kryzysowego staną się plany obrony cywilnej
Description: Crisis management plans are very important part of civil planning, especially civil emergency planning (CEP). Since 26th of april 2007, crisis management system prepared plans of crisis respond. They were very extensive and some times included the same contents like operations plans of services, inspections and guards. But amendet in 2009 act of crisis management changed form, character and structure of these plans. They became plans of crisis management as starting point for execution of operation plans. Since 2009 very important parts of crisis management plans are also crisis infrastructure protection plans. It’s hardly possible that in the future the part of crisis management plans will also be a plan of civil defense

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics