The outline of the development of sanctions in the foreign policy over the centuries

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The outline of the development of sanctions in the foreign policy over the centuries
Tytuł równoległy: Zarys rozwoju sankcji w polityce zagranicznej na przestrzeni wieków
Autor: Boguszewski, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2607
Date: 2016
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. 2016, nr 13, s. 27-37
Abstract: Już od czasów starożytnych w ramach prowadzonej przez różne podmioty polityki zagranicznej stosowano sankcje, równolegle z prowadzonymi konfliktami zbrojnymi lub oddzielnie, w celu osiągnięcia określonych celów politycznych. Z upływem czasu sankcje ulegały ciągłej transformacji obejmującej rodzaje, jak również procedury decyzyjne skutkujące ich nakładaniem. Artykuł dostarcza przeglądu procesu przekształcania się charakteru sankcji od prymitywnych narzędzi nakierowanych na osiągniecie jednego prostego skutku, po wyrafinowane środki, służące określonemu porządkowi międzynarodowemu, stanowiące efekt wieloetapowego procesu decyzyjnego i niosące ze sobą różnorodne następstwa. Studium oparto o najbardziej spektakularne przykłady zastosowania sankcji w historii ludzkości.
Description: Since the ancient times sanctions have been applied in the course of various foreign policies in parallel with the ongoing armed conflict or separately in order to achieve certain political objectives. Over time, sanctions have undergone continuous transformation including types, as well as the decision-making procedures resulting in their application. The article provides an overview of the process of transformation of the nature of the sanctions beginning with primitive tools aimed at achieving one simple effect to elaborate measures used for a particular international order, resulting from a multi-stage, decision-making process and having a variety of consequences. The study is based on the most spectacular examples of applied sanctions in the history of mankind

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics