Kreowanie postaw tolerancji jako przyczynek do integracji osób niepełnosprawnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kreowanie postaw tolerancji jako przyczynek do integracji osób niepełnosprawnych
Tytuł równoległy: Shaping attitudes of tolerance as an important contribution to the integration of disabled people
Autor: Gaweł-Luty, Elżbieta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2577
Date: 2019
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2019, z. 19 (12), s. 209-289
Abstract: Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wielowymiarowy kontekst miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym społeczeństwie. Propozycje rozwiązań obejmują zarówno aspekt formalny, instytucjonalny jak i osobowy. Współcześnie wskazuje się na potrzebę akceptacji osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków społeczeństwa. Oprócz rozwiązań systemowych wymaga to z pewnością wychowania młodych ku otwartości na jednostki z deficytami rozwojowymi, wspólnej odpowiedzialności w szczególności za osoby słabsze, a także tolerancji dla różnorodności potrzeb i możliwości każdego człowieka
Description: The aim of the paper is to indicate the multidimensional context of a disabled person’s place in contemporary society. Proposals for solutions include both formal, institutional and personal aspects. Nowadays, there is a need to accept disabled people as fullfledged members of society. In addition to systemic solutions, it certainly requires raising young people to openness to individuals with developmental deficits, to shared responsibility in particular for weaker persons, as well as to tolerance of the diversity of needs and abilities of each person

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics