Muzikoterapia hudba ako rapeuticky prostriedok

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Muzikoterapia hudba ako rapeuticky prostriedok
Tytuł równoległy: Innovative methods in music teaching
Autor: Akimjak, Amantius
URI: http://hdl.handle.net/11331/2576
Date: 2019
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2019, z. 19 (12), s. 197-208
Abstract: Music teaching is a compulsory subject in the curriculum of a basic art school. For most pupils, however, this subject is not attractive. It is up to the teacher to raise the interest in pupils by appropriate didactic procedures and to point out the necessity of musical learning to develop musical abilities of the pupils
Description: Výchovno-vzdelávací proces prešiel v 20. storočí zásadnými zmenami a vývojom. Už pri letmom pohľade na množstvo alternatív didaktických postu-pov a vyučovacích metód vidíme, že žiaden akokoľvek prepracovaný a dokonalý systém nie je univerzálny a jedine správny. Hudba a predmet hudobná náuka je pre žiaka v mladšom školskom veku predovšetkým hrou, v ktorej môže uplatňovať svoj poznávací a objaviteľský inštinkt. Vyjadruje ňou svoje pocity, zážitky, svoj vnútorný svet a spätne hudba obohacuje jeho osobnosť. Pomáha mu vytvárať životnú energiu a pocit radosti. Hudobné hry sú preto veľmi odporúčanou činnosťou. Môžeme ich realizovať v akejkoľvek etape vy-učovacej hodiny i v rámci všetkých hudobných činností

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics