Znaczenie diagnozy pedagogicznej dla praktyków

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Znaczenie diagnozy pedagogicznej dla praktyków
Tytuł równoległy: The importance of pedagogical diagnosis for practitioners
Autor: Marciniak-Paprocka, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2568
Date: 2019
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2019, z. 19 (12), s. 89-108
Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia raport z badań pilotażowych na temat opinii nauczycieli o konieczności, skuteczności i trafności stawianych diagnoz, a także ocenę własną nauczycieli co do ich przygotowania w zakresie diagnozowania oraz umiejętności analizowania i wykorzystywania danych wynikających z otrzymanej diagnozy. Z dokonanej analizy danych empirycznych wynika, że w procesie kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych powinno kłaść się większy nacisk na kształtowanie i doskonalenie umiejętności diagnostycznych. Zauważa się wobec tego konieczność podnoszenia świadomości studentów pedagogiki w zakresie istotności diagnozy oraz wyposażenia ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje do stosowania konkretnych narzędzi diagnostycznych, pomocnych w codziennej pracy zawodowej
Description: This article presents a pilot study report on teachers' opinions about the necessity, effectiveness and relevance of diagnoses. It also describes the teachers’ own assessment of their preparation for a diagnosis and their ability to analyze and use the data resulting from the diagnosis. The analysis of empirical data shows that higher education should put more emphasis on the development and improvement of diagnostic skills. It is therefore imperative to raise the awareness of the students of education about the importance of diagnoses and to equip them with the knowledge, skills and competences to use specific diagnostic tools. It should help them in their future work

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics