Prolegomena do badań kultury ratownictwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Prolegomena do badań kultury ratownictwa
Tytuł równoległy: The prolegomena to research of the rescue culture in Poland
Autor: Gromek, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/2556
Date: 2020-01-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 181-192
Abstract: W artykule przedstawiono zarys zagadnienia kultury ratownictwa w Polsce. Kolejno, określono istoty przedmiotu badań, zbudowano i omówiono model idealny kultury ratownictwa w Polsce, a także scharakteryzowano jej ogólne uwarunkowania. Przyjętą hipotezę uprawdopodobniono z wykorzystaniem teoretycznych metod badawczych. Udowodniono, że model idealny kultury ratownictwa można zbudować na podstawie modelu kultury bezpieczeństwa Cieślarczyka, uwzględniając wszystkie dziedziny ratownictwa. Natomiast właściwe uwarunkowania mają swoje główne źródło w specyfice podmiotów ratownictwa. Są one wyrażane przez powszechnie przyjęte wartości, określone normy, eksponowane postawy i zachowania, a także realizowane działania (w tym współdziałanie w trybie pilnym).
Description: The paper presents an outline of the rescue culture in Poland. It was achieved by the specification of the research object, building and characterizing the ideal model of the rescue culture, as well as description of the general culture determinants. The hypothesis was acknowledged with the use of theoretical research methods. The author found out that the ideal model can be built on the base of the Cieślarczyk’s security culture model, taking into consideration all areas of the rescue operations. Whereas relevant determinants have their main source in rescue entities specification. The determinants are expressed by commonly accepted values, established standards, expressed patterns and behaviors as well as conducted operations (including emergency cooperation)

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics