Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów
Tytuł równoległy: China's Belt and Road Initiative and the risk of indebtedness among its beneficiaries
Autor: Tomaszewska, Paula
URI: http://hdl.handle.net/11331/2554
Date: 2020-01-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 149-165
Abstract: Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI) jest nie tylko projektem gospodarczym czy politycznym, lecz także mającym potencjał do transformacji systemu międzynarodowego. Wpływ inicjatywy jest duży – od stymulowania finansowania inwestycji infrastrukturalnych w różnych państwach na świecie, po rozwój nowych globalnych łańcuchów dostaw. Celem naukowym artykułu jest analiza konsekwencji wdrażania inicjatywy Pasa i Szlaku. Problem badawczy sprowadza się do pytania: czy ta inicjatywa przyczynia się do zwiększenia chińskich wpływów na świecie i niesie za sobą ryzyko wpędzania biedniejszych państw w „pułapkę zadłużenia‖ poprzez projekty realizowane w nietransparentny sposób? Wnioskiem płynącym z artykułu jest stwierdzenie, że Chiny powinny stworzyć ulepszoną wersję inicjatywy BRI opartą o lepszą ocenę ryzyka realizowanych projektów. Jeśli inwestycje nie zostaną starannie wdrożone i kontrolowane mogą doprowadzić do problematycznego w skutkach wzrostu zadłużenia niektórych państw w dalszej perspektywie czasu.
Description: Chinese Belt and Road initiative (BRI) is not only an economic or political project, but also has the potential to transform the international system. The initiative‘s impact is large – from stimulating the financing of infrastructure investments in various countries around the world to the development of new global supply chains. The scientific goal of the article is to analyze the consequences of implementing the initiative. The research problem is included in the following question: does the Belt and Road Initiative contribute to increasing Chinese influence in the world and carries the risk of driving poorer countries into the ―debt trap‖? The conclusion from the article is that China should create an improved version of the BRI initiative based on a better risk assessment of the current projects. Infrastructure investments, if not carefully implemented and controlled, may lead to consequences, such as increasing the debt of some countries in the long term.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics