Obraz Polski w rosyjskiej telewizji

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krzywdzińska, Agata
dc.date.accessioned 2020-02-20T10:37:12Z
dc.date.available 2020-02-20T10:37:12Z
dc.date.issued 2020-01-28
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 110-122 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2552
dc.description The aim of the article is to analyze the image of Poland on Russian state television in the context of the introduction of a new decommunization law in Poland. The subjects of qualitative analysis are Russian information and journalistic programs devoted to the demolition of Soviet soldiers‘ monuments in Poland. The author hypothesizes about a change in the provision of information and sharpening media narrative. The application of the content analysis of the presenters and guests‘ statements made it possible to obtain an answer on Poland‘s image and current level of political and social talk shows. Selected programs deal not only with the demolition of monuments to Soviet soldiers but are also devoted to current Russian-Polish political relations. The conclusions that can be drawn from the analysis of the programs indicate a significant increase in anti-Polish sentiments, intensified by the leading journalists. Political talk show programs spread a negative and biased picture of Poland in Russian society. pl
dc.description.abstract Celem artykułu jestanaliza obrazu Polski w państwowej rosyjskiej telewizji w kontekście wprowadzenia nowej ustawy dekomunizacyjnej w Polsce. Przedmiotem analizy jakościowej są rosyjskie programy informacyjno-publicystyczne poświęcone rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich w Polsce. Autorka stawia hipotezę o zmianie w przekazywaniu informacji i zaostrzeniu narracji medialnej. Zastosowanie analizy zawartości wypowiedzi prowadzących i gości pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na temat obrazu Polski i obecnego poziomu programów telewizyjnych talk show o charakterze polityczno-społecznym. Wybrane programy traktują nie tylko o rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich, lecz także poświęcone są obecnym relacjom politycznym rosyjsko-polskim. Wnioski, które można wyciągnąć z analizy programów to znaczny wzrost nastrojów antypolskich, które wzmagają prowadzący dziennikarze. Programy typu polityczne talk show rozpowszechniają w społeczeństwie rosyjskim negatywny i stronniczy obraz Polski. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Analiza pl
dc.subject Program telewizyjny pl
dc.subject Propaganda pl
dc.subject Polityka historyczna pl
dc.subject Polska a Rosja pl
dc.subject Analysis pl
dc.subject Television programme pl
dc.subject Historical policy pl
dc.subject Poland vs Russia pl
dc.title Obraz Polski w rosyjskiej telewizji pl
dc.title.alternative The image of Poland in Russian television pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics