NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich
Tytuł równoległy: NATO as a target of activity in the Information environment of the Baltic states
Autor: Gałek, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/2551
Date: 2020-01-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 97-109
Abstract: Rosja definiuje relacje z Sojuszem Północnoatlantyckim (NATO) w kategoriach strategicznej rywalizacji i walki o wpływy. Realizuje swoje cele za pomocą zróżnicowanych metod i narzędzi, dobierając, stosowną ich kombinację, w zależności dla jakich podmiotów są dedykowane. Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego omówienia aktywności Federacji Rosyjskiej w przestrzeni informacyjnej państw bałtyckich, zorientowanej na Sojusz Północnoatlantycki, określenia jej uwarunkowań, mechanizmów, a także kluczowych narracji. Autorka uwzględnienia fakt, że stosunek do NATO jest elementem globalnej strategii Rosji, zmierzającej do rewizji ładu międzynarodowego w kierunku, który gwarantowałby powrót do należnej jej pozycji w kształtującym się nowym porządku.
Description: Russia defines relations with The North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the category of strategic competition and struggle for influence. It realizes its goals through various methods and tools, choosing the right combination of them, depending on the entities to which they are dedicated. This article is an attempt to synthetically discuss the activity of the Russian Federation in the information environment of the Baltic States, oriented to the North Atlantic Alliance (NATO), determining its conditions, mechanisms and key narratives. The author considers the fact that the attitude towards NATO is part of Russia‘s global strategy, which aims to revise the international order in a direction that would guarantee a return to its rightful position in the emerging new order

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics