The influence of the industrial policy of Latvia on the country‘s economy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The influence of the industrial policy of Latvia on the country‘s economy
Tytuł równoległy: Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju
Autor: Stecenko, Inna; Alekseev, Andrei
URI: http://hdl.handle.net/11331/2550
Date: 2020-01-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 84-96
Abstract: The goal of this article is to show the role of the production sector in the economy of Latvia. The authors carried out the comparative analysis of the implementation of the production policy in the Baltic States. The methodology assumes the system approach to problem solving, providing unity of the following qualitative and quantitative methods: Monographic document analysis method (makes it possible to carry out a detailed study based on the extensive scientific literature review and law); Statistical research method. The authors of the article also used the cross correlation analysis (correlation analysis, regression analysis) to study the concept of production policy, its objectives and types, as well as pay special attention to the transformation of the definition of ―the production policy‖ in the modern economy. A comparative analysis of implementation of the Europe 2020 program in the Baltic States and its main indicators was also carried out. The implementation of the production policy was examined: export – import operations in the industry and the level of salaries. Using econometric methods (correlation of Spearman, Pearson and tau Kendall) the authors have shown the relationship between the investments in research and development, the level of salaries and export – import operations in the production sector.
Description: Celem artykułu jest zaprezentowanie roli sektora produkcyjnego w gospodarce Łotwy. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą wdrażania polityki produkcyjnej w krajach bałtyckich. Metodologia zakłada systemowe podejście do rozwiązywania problemów, zapewniając jedność metod jakościowych i ilościowych. W artykule wykorzystano: monograficzną metodę analizy dokumentów (umożliwiającą przeprowadzenie szczegółowej analizy w oparciu o obszerny przegląd literatury naukowej i prawa) oraz metodę badań statystycznych. Autorzy artykułu wykorzystali również analizę korelacji krzyżowej (analiza korelacji, analiza regresji) do zbadania koncepcję polityki produkcji, jej celów i rodzajów, zwracając szczególną uwagę na zmiany definicji „polityki produkcji‖ we współczesnej gospodarce. Przeprowadzono analizę porównawczą realizacji programu „Europa 2020‖ w krajach bałtyckich. Zbadano implementację polityki produkcyjnej: eksport – import w przemyśle oraz poziom wynagrodzeń. Korzystając z metod ekonometrycznych (korelacja Spearmana, Pearsona i Kendalla), autorzy wykazali związek między inwestycjami w sektorze badań i rozwoju, poziomem wynagrodzeń a operacjami importowo-eksportowymi w sektorze produkcyjnym.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics