Broń jądrowa w polityce bezpieczeństwa wybranych państw

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Broń jądrowa w polityce bezpieczeństwa wybranych państw
Tytuł równoległy: Nuclear weapons in the security policy of selected countries
Ядерное вооружение в политике безопасности избранных государств
Autor: Załęski, Krzysztof
URI: http://hdl.handle.net/11331/2548
Date: 2020-01-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (5) 2019, s. 51-65.
Abstract: Broń jądrowa stanowi czynnik odstraszania militarnego, tym samym jest to środek kształtowania bezpieczeństwa oraz utrzymania równowagi strategicznej. Dlatego też, mimo przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się broni jądrowej, nie ma politycznej woli, aby do jej wyeliminowania ostatecznie doprowadzić. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu broni jądrowej na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. W artykule przyjęto, że broń jądrowa zarówno w kategoriach politycznych, jak i militarnych stanowi ważny czynnik kształtowania relacji międzynarodowych, dlatego też znaczenie broni jądrowej w relacjach międzynarodowych niewiele się zmienia mimo upływu czasu. Większość państw, które taką broń posiadają, modernizuje i rozwija swoje arsenały, widząc w tym nie tylko wyraz swojej potęgi lecz także gwarancje suwerenności i bezpieczeństwa. W ocenie autora studiowanie tego materiału powinno przynajmniej przywołać pewną refleksję nad rozwojem broni jądrowej jako środka kształtowania współczesnych relacji bezpieczeństwa.
Description: Nuclear weaponry is a factor of military deterrence, hence is also a key means of shaping security and maintaining strategic balance. Therefore, despite implementation of the policy of a nuclear non-proliferation, there is no political will towards eliminating it completely and ultimately. The aim of the article is to analyze and assess the impact of nuclear weapons on shaping the international security policy. In the paper, the author assumed that nuclear weapons, in both political and military categories, are an important factor in shaping international relations. Therefore the importance of nuclear weapons in international relations, despite the passage of time, does not change much. Most countries that possess nuclear weapons, modernize and expand their arsenals, seeing in that not only an expression of power but also guarantee to its security. Studying the article should at least bring some reflection on the evolution of nuclear weapons as a mean of shaping contemporary security relationships.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics