Synthetic measurement used as assessment of spatial disparities of the natural environment

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Synthetic measurement used as assessment of spatial disparities of the natural environment
Tytuł równoległy: Wykorzystanie miary syntetycznej do rozpoznania przestrzennych dysproporcji środowiska naturalnego
Autor: Przybytniowski, Jarosław Wenancjusz; Dziekański, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/2543
https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.10
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 89-98
Abstract: One of important factors of attractiveness of a region is its natural environment, namely a set of natural elements which are of interest to a tourist. In terms of economy, it is a source of raw materials and energy, it ensures geographical space, business opportunities and a place to live and relax. The aim of the research included in this article is to indicate the possibility of using synthetic measurement to recognize spatial disparities of the natural environment on the basis of selected diagnostic features of 102 municipalities of the Świętokrzyskie Voivodeship. The data presented in this article refer to 2009, 2012 and 2015 and come from the Local Data Bank. The following variables were selected: the total use of household water per one inhabitant, the distribution network per 100 km2 - water pipe system, the distribution network per 100 km2 – sewage system, woodland area, areas protected by law, protected monuments. The elements indicated refer to entities which function and operate in a territorial unit. The methods presented enable us to identify areas of human life (or human impact on the environment) of higher/lower efficiency (which depends on the level of synthetic measure) and, then, programme their support from public funds within the framework of the regional policy.
Description: Celem badań w artykule było wskazanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej do rozpoznania przestrzennych dysproporcji środowiska naturalnego na podstawie wybranych cech diagnostycznych 102 gmin województwa świętokrzyskiego, jako obszaru peryferyjnego. Dane zaprezentowane w opracowaniu dotyczą lat 2009, 2012 i 2015 i pochodzą z Banku Danych Lokalnych. W oparciu o tak postawiony cel badawczy została sformułowana hipoteza, iż zastosowanie właściwych miar syntetycznych dała możliwość rozpoznania przestrzennych dysproporcji zachodzących w środowisku naturalnym. Do oceny środowiska naturalnego zostały wybrane następujące zmienne: zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca, sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć wodociągowa, sieć rozdzielcza na 100 km2 sieć kanalizacyjna, powierzchnia gruntów leśnych, obszary prawnie chronione, pomniki chronione. W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, iż: przedstawione metody umożliwiają identyfikację obszarów o wyższym/niższym poziomie efektywności działania, a następnie programowanie ich wsparcia ze środków publicznych w ramach polityki regionalnej.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics