Application of the topsis procedure for evaluation of socio-economic development of the west pomeranian voivodeship districts in years 2004-2017

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Oesterreich, Maciej
dc.contributor.author Perzyńska, Joanna
dc.contributor.author Barej-Kaczmarek, Emilia
dc.date.accessioned 2020-02-13T09:52:58Z
dc.date.available 2020-02-13T09:52:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 79-88 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2542
dc.description Artykuł przedstawia zagadnienie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ilustracją rozważań teoretycznych jest badanie empiryczne dotyczące oceny rozwoju powiatów województwa zachodniopomorskiego od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W przeprowadzonym badaniu do oceny poziomu i tempa rozwoju powiatów zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju. Badanie empiryczne przebiegało w czterech głównych etapach: zebranie cech, redukcja początkowego zbioru cech (dla zapewnienia ich jak największej wartości diagnostycznej), wyznaczenie mierników syntetycznych za pomocą zmodyfikowanej procedury TOPSIS i skonstruowanie na ich podstawie rankingów powiatów, utworzenie grup typologicznych powiatów charakteryzujących się podobnym poziomem i tempem rozwoju. Przeprowadzone badanie wykazało występowanie dużego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego badanych powiatów. Najwyższy poziom rozwoju dla obu okresów odnotowano dla powiatu kamieńskiego, zaś najniższy w 2004 dla wałeckiego i w 2017 dla gryfickiego. Najwyższym tempem zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego charakteryzował się powiat białogardzki, natomiast najniższym świdwiński pl
dc.description.abstract The article presents the problem of local socio-economic development. An illustration of theoretical considerations is an empirical study on evaluation of the West Pomeranian Voivodship districts' development since Poland's accession to the European Union. In the research, a taxonomic measure of development was used to assess the level and rate of districts' development. The empirical study was carried out in four main stages: collection of initial characteristics, reduction of the initial set of diagnostic features (to ensure their highest diagnostic value), calculations of synthetic measures using the modified TOPSIS procedure and construction of rankings of districts on that basis, creation of typological groups of districts characterized by a similar level and the pace of development. The study showed the existence of large diversification of economic development of the surveyed districts. The highest level of socio-economic development in both: 2004 and 2017 was characteristic for the Kamieński district and the lowest level of development in 2004 was observed in the Wałecki district and in 2017 in the Gryficki district. The highest pace of changes in the level of socio-economic development between 2004 and 2017 was recorded for the Białogardzki district, while the lowest for the Świdwiński district. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject District pl
dc.subject Social economic development pl
dc.subject Taxonomic indicates pl
dc.subject Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) pl
dc.subject Zachodniopomorskie Voivodeship pl
dc.subject Powiat pl
dc.subject Rozwój społeczno-gospodarczy pl
dc.subject Metoda TOPSIS pl
dc.subject Zachodniopomorskie, województwo pl
dc.title Application of the topsis procedure for evaluation of socio-economic development of the west pomeranian voivodeship districts in years 2004-2017 pl
dc.title.alternative Zastosowanie procedury topsis do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2017 pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics