The role of data in the valuation of an enterprise - the cost of equity

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The role of data in the valuation of an enterprise - the cost of equity
Tytuł równoległy: Rola danych w wycenie przedsiębiorstwa - koszt kapitału własnego
Autor: Piątek, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2541
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 46 (119) 2018, s. 71-78
Abstract: The valuation of a company is a complex process and requires comprehensive knowledge. The decisions made at each stage have consequences for the next step. The first fundamental stage is to choose the standard of value that the valuer wants to determine. Only then is the appropriate valuation method selected. One of the further factors influencing the outcome of the valuation process is the cost of equity, which takes into account important parameters of the company's operation. It is the cost of equity that causes the most controversy and dilemmas. The research problem analyzed in the article is a way of calculating the cost of equity in enterprise valuation. The example of a specific valuation indicates that the cost of capital cannot be a parameter (data item) covering all risks, but only those that cannot be programmed in cash flows. In the course of research works, the valuation of enterprise B organized in the form of a general partnership as of 29.08.2014 in connection with its contribution by the shareholders to the joint-stock company A as an in-kind contribution increasing the capital was performed. Due to the fact that there is a minority shareholder in joint-stock company A, there is a dilemma of choosing the right value and valuation method and the method of calculating the cost of equity. Neither the literature on the subject in this respect, nor the parties to the transaction, indicate a clear solution, especially as regards the value of the cost of equity.
Description: Wycena przedsiębiorstwa jest procesem złożonym i wymagającym wszechstronnej wiedzy. Decyzje każdego etapu rodzą konsekwencje dla następnych działań. Pierwszym fundamentalnym etapem jest wybór standardu wartości jaką w wyceniający chce ustalić. Następnie dopiero decyduje się o właściwej metodzie wyceny. Jednym z dalszych czynników pływających na efekt końcowy procesu wyceny jest koszt kapitału własnego, który uwzględnia ważne parametry działania przedsiębiorstwa. To koszt kapitału własnego wzbudza najwięcej kontrowersji i dylematów. Problemem badawczy analizowanym w artykule jest sposób odniesienia kosztu kapitału własnego w wycenie przedsiębiorstwa. Na przykładzie konkretnej wyceny wskazano, że koszt kapitału nie może być parametrem (daną) ujmującym wszystkie ryzyka, a tylko tych które nie da się zaprogramować w przepływach pieniężnych. W toku prac badawczych przeprowadzono wycenę przedsiębiorstwa B zorganizowanego w formie spółki jawnej na dzień 29.08.2014 r. w związku z jego wniesieniem przez wspólników do spółki akcyjnej A jako aport podwyższający kapitał. W związku z faktem, iż w spółce akcyjnej A funkcjonuje akcjonariusz mniejszościowy pojawia się dylemat wyboru właściwej wartości i metody wyceny oraz sposobu kalkulacji kosztu kapitału własnego. Literatura przedmiotu w tym zakresie, podobnie jak strony transakcji, nie wskazuje na jednoznaczne rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o wartość kosztu kapitału własnego.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics